XXX Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego

W dniu 23.02.2017 r. o godz. 17:15 w sali 26 Instytutu Fizyki UMK,  prof. dr hab. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) wygłosił wykład pt.: "Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat "

        

Zdjęcia: K. Służewski

Zobacz też: 

Rozciąganie czasoprzestrzeni

G. Karwasz, Fala z grawitacyjnej otchłani, Fizyka w szkole, 2/2016, 36. full

G. Karwasz, Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur, Urania, 2/2016, 8. full

© ZDF IF UMK

   Fizyka na dotyk