Źródła elektryczności: od bursztynu do energii termojądrowej

30 listopada (2018) w Zespole Szkół w Grudziądzu prof. G. Karwasz wygłosi wykład interaktywny pt. "Żródła elektryczności"

Omówione zostaną sposoby „wytwarzania” elektryczności: od efektu tryboelektrycznego (czyli „elektryzowania” przez pocieranie), poprzez źródła chemiczne (bateria albo inaczej „stos” Volty), prawo indukcji Faradaya, efekt Seebecka, aż do zasady działania ekologicznych źródeł energii, zalet i niebezpieczeństw energii jądrowej oraz perspektywy "produkcji" energii z syntezy helu.

       

Literatura: [1] G. Karwasz i wsp. 202 lata ogniwa Volty, Wystawa interaktywna, Słupsk, 1999.

[2] G. Karwasz, Słońce w (magnetycznym) koszyku, Głos Uczelni, 3/2017, 24-27.

Istnieje możliwość zamówienia wykładu w Państwa szkole.

Wykład ma charakter interaktywny, bogato ilustrowany doświadczeniami. Poziom trudności dostosowany jest każdorazowo do grupy wiekowej. 

 

Kontakty internetowe do Zakładu Dydaktyki są podane na stronach Instytutu Fizyki. Tel. 56 611 3291.

G. Karwasz, A. Karbowski, K. Fedus, K. Rochowicz