Prof. Karwasz przedstawicielem Polski na obradach IAEA ONZ

Profesor G. Karwasz został mianowany przedstawicielem Polski na obradach panelu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ, w Daejeon w Republice Korei.

Celem panelu jest przygotowanie danych niezbędnych przy konstrukcji prototypowego reaktora termojądrowego, którego praktyczne działanie jest przewidziane około 2050 roku. 

Technical Meeting on Atomic, Molecular and Plasma–Material Interaction Data for Fusion Science and Technology IAEA UN organizowane jest raz na 10 lat. Uczestniczy w nim 30 światowych ekspertów.

Miejsce spotkania Obrady


Zdjęcie grupowe - Daejeon 2014

Tegoroczne spotkanie miało na celu podsumowanie wiedzy dotyczącej procesów atomowych zachodzących w plazmie syntezy termojądrowej. Obecne posiedzenie było szczególnie istotne z uwagi na zaawansowanie prac projektowych pilotażowego reaktora typu tokamak, budowanego pod egidą EU i IAEA w Cadarache, we Francji. 

Spotkania przygotowawcze odbyły się w Daejeon we wrześniu 2012 roku i Wiedniu w maju 2013 roku.


Spotkanie w Wiedniu 2013

Prof. G. Karwasz uczestniczy w pracach IAEA jako ekspert w tematyce procesów zderzeniowych w plazmie  - oddziaływań elektronów i pozytonów z atomami i drobinami. W trakcie obrad panelu i prac przygotowawczych w Gunsan i Deajeon wygłosił trzy wykłady.

Abstrakt 
(Decennial IAEA Technical Meeting on Atomic, Molecular and Plasma-Material Interaction Data for Fusion Science and Technology, Daejeon Convention Center, South Korea, International Atomic Energy Agency, 15-19 December 2014)