Międzynarodowy Konkurs dla uczniów "Świat przyszłości: zastosowania ogniw paliwowych" w projekcie FCHgo!

Nagrodą dla 3 zwycięskich drużyn etapu międzynarodowego będzie zaproszenie do wzięcia udziału w ceremonii podsumowania konkursu w Brukseli w listopadzie 2020 r. (koszty podróży pokryte będą w ramach projektu dla reprezentacji zespołów złożonych z 1 nauczyciela i 2 uczniów!), w celu zaprezentowania swojej pracy partnerom projektu, nagrodą będzie też zestaw do demonstracji działania ogniwa paliwowego.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach – przedziałach wiekowych uczniów

  1. 8 – 11 lat (szkoły podstawowe, grupa młodsza)
  2. 12 - 14 lat (szkoły podstawowe, grupa starsza)
  3. 15 - 18 lat (szkoły ponadpodstawowe)

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły i stowarzyszenia o celach edukacyjnych działające w dziedzinie pozaformalnego i nieformalnego kształcenia i szkolenia w dowolnym kraju na świecie. Mogą również brać udział szkoły społeczne i prywatne.

Uczniowie mogą uczestniczyć w zespołach (minimum 4 uczniów) lub z całą klasą. Każda instytucja edukacyjna może przygotować więcej niż jedną pracę.

3 różne grupy wiekowe to oddzielne kategorie, które są oceniane osobno.

Tematem konkursu jest „Świat przyszłości: zastosowania ogniw paliwowych”. Uczestnicy są proszeni o wyobrażenie sobie przyszłych zastosowań technologii wodorowych ogniw paliwowych w życiu codziennym. Przedłożony produkt powinien mieć (lub powinien mieć w przyszłości) wartość dydaktyczną, zarówno dla nauczycieli jako pomoc dydaktyczna, jak i / lub dla uczniów - jako materiał do nauki. Konkurs sugeruje wybór spośród różnych rodzajów projektów do realizacji, jak określono poniżej.

Wszystkie zespoły w dowolnej kategorii konkursu mogą zaproponować następujące typy projektów:

• nagrania wideo lub produkcje wideo, storytelling w formie cyfrowej, oryginalne historie

• filmy edukacyjne o doświadczeniu / eksperymencie, grze lub oryginalnej działalności, opartej na wodorowych ogniwach paliwowych

• rysunki, prace plastyczne, produkcje graficzne

• modele z produktami FCH, takie jak wszelkiego rodzaju maszyny i modele, również wykonane przy użyciu oprogramowania i oryginalne działające modele

Zasadniczo prace powinny być dostarczone w języku angielskim. Zespoły uczestniczące z krajów reprezentowanych w konsorcjum projektu mogą dostarczać swoje prace w lokalnych językach (włoski, niemiecki, polski, duński, francuski, turecki). Jednak prace wybrane do etapu selekcji międzynarodowej muszą być przetłumaczone na angielski. Krajowa faza selekcji odbędzie się we wszystkich krajach partnerskich FCHgo (Włochy, Niemcy, Polska, Dania, Szwajcaria, Turcja), a dla krajów poza partnerstwem FCHgo poprzez międzynarodowe jury.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w pierwszej fazie selekcji (konkurs krajowy), prace należy wysłać do 31 lipca 2020 r., przesyłając je na stronę internetową projektu pod poniższym linkiem:

https://fchgo.eu/fchgo-award/applications/

Więcej szczegółów:

Regulamin konkursu

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Plakat konkursowy

Kontakt:

Dr Anna Kamińska, Akademia Pomorska, Słupsk

ania@apsl.edu.pl

Dr Krzysztof Rochowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

kroch@umk.pl