Komunikacja - Media - Język - Edukacja

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Komunikacja - Media - Język - Eduka

Strona Konferencji

Program Konferencji

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Karwasz, Fizyka – kłopoty matematyczne czy nieumiejętność komunikacji?