FCHGo! - Discover hydrogen energy: didactical materials for teachers

     
 

FCHGo! - Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

     
 

FCHGo! - Materiale didattico per insegnanti (in preparazione)

 

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ZDF UMK) uczestniczy w europejskim projekcie dydaktycznym pt. FCHgo! Odkryj energię wodoru. 

Here, below, some didactical materials for teachers

Tu poniżej wybrane materiały dydaktyczne dla nauczycieli

 

Secondary school

 

Materials consist in 5 PowerPoint mini-lessons, to be chosen 3 of them, according the needs of students (and teacher).

Guide for teachers (master document)

To each lesson a decription of few simple exepriments is added.

The "Biblio" file gives some additional references to experimental set-ups. 


Part I Climate changes              Część I Zmiany klimatyczne

Lab I Solar constant                                                                                              Lab I Stała słoneczna

Parte I Cambiamenti climatici


Part II Alternative energies             Część II Energie alternatywne

Lab II Alternative energies                                                                   Lab II Energie alternatywne


 

Part III Electrochemistry           Część III Elektrochemia

Lab III Electrolysis                                                                           Lab III Elektrochemia


 

Part IV Fuel Cells          Część IV Ogniwa paliwowe

Lab IV Fuel Cells                                                           Lab IV Ogniwa paliwowe

Bibio Fuel Cells


 

Part V Energy           Część V Energia

Lab V Energy                                                                 Lab V Energia


Thesaurus of experiments on energy, electricity and fuel cells

  

 

I  Materiały dydaktyczne Projektu (prof. H. Fuchs, tłumaczenie dr K. Rochowicz)

  II  Samochód na wodę" - Fizyka w Szkole

III  Primary school: Experiments            III Szkoła podstawowa: Eksperymenty

1. Electrolysis (elementary) 8-10 yr                    1. Elektroliza (elementarnie) 8-10 lat

2. Electrochemistry 11-12 yrs                               2. Elektrochemia 11-12 lat

3. Electrolysis (intermediate) 12-13 yrs              3. Elektroliza 12-13 lat

4. Ethanol fuel cell 14-15 yrs                                    4. Ogniwo paliwowe na etano