Święto Europy

9 maja przypada Święto Europy: nie jak kiedyś Dzień Zwycięstwa, bo na wojnie nikt nie zyskuje. To 70 lat pokoju zapewniło Europie dobrobyt.

"Kwintesencją Zachodu jest to, że ludzie się lubią, szanują, uśmiechają się do siebie" - powiedział po spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donal Tusk. 


Cóż ma to wspólnego z dydaktyką fizyki? Sporo - bo fizyka, uważana za dziedzinę trudną (czyli potencjalnie - elitarną) miałaby tendencję "ześlizgnięcia" w przeciwnym kierunku, niż wymogi edukacyjne zarówno UE jak USA.

Wymogi edukacyjne to, krótko, "no student-left behind". Innymi słowy, poszanowanie nawet dla najsłabszego ucznia. 

Wymogi pedagogiczne wymieniłem w tekście: 

Post konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy
G. Karwasz, Acta Univ.Nicolai Copernici:Pedagogika, XXVII zeszyt 401, 2011, 75 - 82.

Cele pedagogiczne to uzyskanie, poprzez wspieranie naturalnych możliwości cech, które są typowe dla młodzieży/ społeczeństw "zachodnich": 

- indywidualna tożsamość

- indywidialna widoczność

- indywidualna decyzyjność

- indywidualna odpowiedzialność.


Pozostaje więc tylko przywołać Preambułę Konstytucji UE:

INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne,

PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego oraz potrzebę ustanowienia trwałych podstaw budowy przyszłej Europy,

POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego,

...

(C) G. Karwasz, Frankfurt, 08/05/2019


Literatura:

1. G. Karwasz, A. Karbowski
No student left behind  - recepta konstruktywistyczna  - implementacje i analizy porównawcze w fizyce,  Różnice, Edukacja, Inkluzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, 103-114.

2. G. Karwasz,
Post konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy,  Acta Univ.Nicolai Copernici:Pedagogika, XXVII zeszyt 401, 2011, 75 - 82.

3. G. P. Karwasz, A. Karbowski
Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne,
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika, XXXII, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, ISSN 0208-5313, 2016, 177-202.

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2016.009

Czytaj też, na kolejnej stronie, tekst Marii Montessori.