Projekt EU FCHGo - informacja

Projekt UE FCHgo! wprowadza problematykę energii do europejskich klas poprzez wspieranie edukacji w zakresie wodoru i ogniw paliwowych w szkołach.

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie i czystym nośnikiem energii, ale możliwość wykorzystania energii H2 jest rzadko poruszanym tematem na zajęciach szkolnych. Podstawowe zasady funkcjonowania FCH i wynikające stąd korzyści są jednak ważnym aspektem edukacji szkolnej, zapewniając młodym umysłom odpowiednie przygotowanie do transformacji energetycznej, tak by myślenie ekologiczne stało się integralną częścią ich życia. Aby wspierać edukację energetyczną w szkołach, w projekcie UE FCHgo proponujemy innowacyjną koncepcję nauczania, opartą na narracji oraz materiały multimedialne, inspirujące nauczycieli, uczniów i ich rodziców wiedzą o świecie energii wodorowej.

Projekt jest zorientowany na praktykę zestaw ćwiczeń edukacyjnych do interaktywnych lekcji na temat ogniw paliwowych i wodoru.

 

FCHgo opracowuje zestaw ćwiczeń edukacyjnych dostosowanych do nauczania uczniów w wieku od 8 do 18 lat. Zestaw zawiera gry, historie, scenariusze i zestawy eksperymentalne,  które wizualizują funkcjonowanie procesów energetycznych i informują uczniów o różnorodnych zastosowaniach wodoru. Aby zapewnić, że materiały są dobrze dostosowane do praktyk edukacyjnych i czerpią z najnowszych badań FCH i rozwoju przemysłu, partnerzy FCHgo zaangażują szeroką gamę zainteresowanych stron z sektora edukacji, nauki i przemysłu.

FCHgo wniesie wkład w szeroko rozumianą naukę o energetyce, proponując narracyjne i nowatorskie podejście do nauczania FCH. Celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy na temat ogniw paliwowych I wodoru, ale także stymulowanie zainteresowania uczniów i otwieranie ich umysłu na świat nauki.

Przenoszenie energii do sal lekcyjnych: zajęcia pilotażowe FCHgo w szkołach

FCHgo oferuje szkołom w krajach partnerów projektu - w Danii, Niemczech, Włoszech, Polsce i Szwajcarii - odkrywanie zestawu ćwiczeń podczas sześciu oddzielnych lekcji na temat energii odnawialnej i wodoru. Instrukcje i pouczające elementy zestawu ćwiczeń wyjaśniają złożone procesy energetyczne nie tylko uczniom, ale także nauczycielom, którzy korzystają z elastycznych i łatwych do wdrożenia materiałów. Partnerzy FCHgo będą wspierać wdrażanie zestawu ćwiczeń i towarzyszyć trzem lekcjom w szkołach uczestniczących w projekcie.


Stymulująca innowacja: nagroda FCHgo dla młodych wynalazców

FCHgo utoruje drogę przyszłym wynalazcom, ogłaszając coroczny ogólnoeuropejski konkurs szkolny, nagradzając najbardziej innowacyjne aplikacje H2 opracowane przez uczniów. Pierwsza edycja odbędzie się wiosną 2020 r., zapraszając do udziału młode umysły w całej Europie. Uczniowie biorący udział w konkursie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, zbadać możliwości wodoru i przetestować swoje umiejętności jako wynalazcy. Sponsorzy mogą fundować nagrody.

Projekt FCHgo uzyskał wsparcie Europejskiego programu badań I innowacji Horizon 2020 pod egidą Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Projekt koordynuje Universytet Modena Reggio Emilia we współpracy z InEuropa srl, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Technical University of Denmark, Universytetem Mikołaja Kopernika i Steinbeis 2i GmbH.

Czas trwania projektu: 01/2019 – 12/2020

Podsumowanie projektu

Projekt UE FCHgo dostarcza energii do sal lekcyjnych z interaktywnymi lekcjami na temat wodoru.

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie i czystym nośnikiem energii, ale w szkołach potencjał energii H2 to rzadko poruszany problem. Finansowany przez UE projekt FCHgo wprowadzi zmiany poprzez opracowanie nowego zestawu ćwiczeń do edukacji o energii wodorowej w szkołach. Dzięki zabawom i grom, opowieściom i przykładom zastosowań wodorowych zestaw narzędzi FCHgo realizuje użyteczne i zorientowane na praktykę podejście do nauczania uczniów w wieku od 8 do 18 lat na temat świata paliwa wodorowego. FCHgo oferuje szkołom w Danii, Niemczech, Włoszech, Polsce i Szwajcarii wdrożenie zestawu ćwiczeń w swoich klasach. Ponadto uczniowie ze wszystkich krajów europejskich są zaproszeni do udziału w konkursie FCHgo, który rozpocznie się wiosną 2020 r., nagradzając innowacyjne projekty szkół uczących o technologii H2.

 

W projekcie FCHgo uczeni, eksperci i nauczyciele zajmujący się edukacją naukową wspólnie pracują nad inspirowaniem uczniów i nauczycieli zarówno do wykorzystania wodoru, jak i znaczeniem jego potencjalnej roli jako źródła energii. Uniwersytet w Modenie koordynuje dwuletni projekt, który rozpoczął się w styczniu 2019 r.