Nagroda JM Rektora UMK dla Zakładu Dydaktyki Fizyki

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK w składzie prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, dr Andrzej Karbowski, dr Krzysztof Rochowicz oraz dr hab. Kamil Fedus został uhonorowany przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna nagrodą za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej.

W latach 2007 - 2018 Zakład Dydaktyki Fizyki, oprócz wprowadzania nowych metod nauczania fizyki i pedagogiki prowadzi liczne wykłady dla dzieci i młodzieży (ponad 200 w ciągu 7 lat), co można prześledzić na interaktywnych mapach. Strony ZDF w ciągu 10 lat miały ponad milion "wejść". 

 

Na zdjęciu JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręcza nagrodę prof. dr. hab. Grzegorzowi Karwaszowi.