Ewolucja, inteligentny projekt i G. Lemaître - prof. G. Karwasz pisze do "Science"

W 13 stanach w USA naucza się, obok teorii ewolucji, o tzw. Inteligentym Projekcie. Spotkało się to ostatnio z krytyką [1] na łamach prestiżowego czasopisma "Science". 

Prof. G. Karwasz, w ramach e-letters "Science" komentuje tę krytykę, konkludując, za odkrywcą rozszerzania się Wszechświata, Georgem Lemaîtrem, kanonikiem w Malinas, że rzeczywistość może być dużo bardziej skomplikowana: nie ślepa ewolucja, ani "projekt" zapisany w materii jak melodia na płycie fonograficznej. 


 

Św. Jan Paweł II, w liście do papieskiej Akademii Nauk napisał, że idea ewolucji wyszła poza ramy czystej tylko hipotezy, i nabrała cech teorii naukowej [8]

Z drugiej zaś strony, istnieją tendencje sprowadzania zagadnienia powstania i rozwoju życia do czystego materializmu. Sami zaś fizycy operują określeniami bardziej metafizycznymi niż fizycznymi, jak "zakaz Pauliego" (dany orbital w atomie mogą zajmować co najwyżej dwa elektrony), bez którego nie byłoby ani chemii, ani biologii, ani tym bardziej inteligentnego życia.

Z tych przeciwieńśtw rodzi się tendencja, aby "przypisać" światu ukrytą inteligencję.

Georges Lemaitre napisał w 1931 roku w artykule w "Nature" [10] że wszechświat nie mógł być zapisany na początku w kilku atomach. Innymi słowy: świat, cały czas, na naszych oczach - staje się.

G.K, 11.11.2017

G. Karwasz, 
Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2º: Metafisica,
SetF, 4(1)/2016, 2016, 151, 191.

 

1. Heslley Machado Silva, “Intelligent design endangers education”, Science 357 (2017) Issue 6354, p. 880

2. Z. Kwieciński, „Traces – footsteps – trials” (in Polish), Edytor, Toruń, 2000; p. 191

3. H. Margenau, “Metaphysical Elements in Physics”, Rev. Mod. Phys. 13 (1941) 176.
4. G. D. Poznik et al. “Sequencing Y Chromosomes Resolves Discrepancy in Time to Common Ancestor of Males Versus Females”, Science 341 (2013) Issue 6145, p. 562  (**)
5. A. Gibbon, „Indonesian cave art may be world's oldest”, 10/8/2014 http://www.sciencemag.org/news/2014/10/indonesian-cave-art-may-be-worlds...
6. “Mitochondrial Eve”, https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve [10/19/2017]
7. L. T. Douglas L. T. Rohd, S. Olson, J. T. Chang, “Modelling the recent common ancestry of all living humans”, Nature, 431 (2004), Issue 7008, p. 562
8. John Paul II, “Message to participants of plenary session of Pontifical Academy of Sciences”, 10/22/1996, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/pont_messages/1996...
9. E. Pannisi, “Supergenes drive evolution”, Science 357 (2017) Issue 6356, p. 1083
10. G. Lemaître, “The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory.” Nature 127 (1931) 706, doi:10.1038/127706b0

 

(**)  G. D. Poznik et al. “Sequencing Y Chromosomes Resolves Discrepancy in Time to Common Ancestor of Males Versus Female

Fig. 3Similarity of TMRCA does not imply equivalent Ne of males and females.

The TMRCA for a given locus is drawn from a predata (i.e., prior) distribution that is a function of Ne, generation time, sample size, and demographic history. Consider the distribution of possible TMRCAs for a set of 100 uniparental chromosomes. Although the Mbuti mtDNA Ne is twice as large as that of the Baka Y chromosome, the corresponding predata TMRCA distributions overlap considerably.