Dzienniczek gimnazjalisty R.I T.2

Rozdział I: Nauka o ruchu, czyli kinematyka

Temat 2: Słowo zarezerwowane: jednostajny

1. Słów zarezerwowanych w fizyce jest więcej. Mówiąc o ruchu  ze stałą prędkością nie mówimy, że jest on jednolity, równomierny, powolny itp., ale że jest jednostajny, jak bicie serca lub tykanie metronomu.

2. Jeśli torem ruchu jest linia prosta, to taki ruch nazywamy prostoliniowy. Ruch po prostej i ze stałą prędkością nazwiemy więc ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Nie każdy ruch prostoliniowy jest jednostajny - ba! bardzo trudno jest znaleźć przykład ruchu jednostajnego. Takim ruchem jest np. ruch bąbelka w lepkiej cieczy lub zsuwanie się silnego magnesu po miedzianej równi.
3. Nie każdy ruch nazywany jednostajnym musi być prostoliniowy: ruch po okręgu ze stałą wartością prędkości też nazywamy jednostajnym (ale kołowym). [Zauważ, że w ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości się nie zmienia, ale zmienia się jej kierunek.]

Wstecz  Kolejny temat: Słowo zarezerwowane: jednostajnie przyspieszony