Laboratorium multimedialne ZDF

W Laboratorium Multimedialnym Zakładu Dydaktyki Fizyki prowadzone są zajęcia dla studentów WFAiIS, studentów innych wydziałów oraz przyszłych i aktualnych nauczycieli. Zbiór ponad 100 CD, w kilku językach i ze wszystkich dziedzin wiedzy - od kursówj językowych przez historię sztuki do astronomii, jest przykładem multimedialnej biblioteki, a także laboratorium informatyki stosowanej.

Zajęcia odbywające się obecnie (2016/2017) w Laboratorium Multimedilanym to:

1. wykład monograficzny/laboratorium "Dydaktyka multimedialna" dla Fizyki,
2. wykład kursowy "Wprowadzenie do dydaktyki kognitywnej" dla Pedagogiki,
3. laboratorium multimedialne dla kierunków nauczycielskich (wszystkich), z rozdzielnika Pedagogiki,
4. prace inżynierskie realizowane przez studentów Informatyki Stosowanej oraz Automatyki i Robotyki.

Studenci uczestniczyli również w zajęciach z multimediów w ramach wykładu z Dydaktyki Ogólnej prowadzonego przez prof. Dorotę Siemieniecką z Wydziału Pedagogiki UMK.

Zajęcia odbyły się w Laboratorium Multimedialnym (jedna z kofiguracji) ZDF i spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Materiały multimedialne dostępne są dla studentów w godzinach stałych dyżurów i konsultacji.

Kontakt dr Andrzej Karbowski (akarb[at]fizyka.umk.pl) - zapraszamy.

Poniżej zdjęcia z zajęć oraz z zajęć na seminariach/konferencjach dla przyszłych/obecnych nauczycieli.

 

 

 
 
 
 
 

 

Zdjęcia: K. Służewski, A. Karbowski

Zob. też:

W kierunku powszechności dydaktycznej multimediów (G. Karwasz)

Multimedia in teaching Science Prezentacja  Artykuł

Laboratorium Multimedialne - przykładowe instrukcje (K. Fedus, A. Karbowski, K. Służewski, K. Rochowicz)