Profesor Karwasz członkiem grupy doradczej IAEA

Profesor Grzegorz Karwasz od września 2012 pełni funkcję przedstawiciela Polski w grupie doradczej ds. procesów molekularnych przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.


Zdjęcie z lipca 2013, z okazji posiedzenia grupy w National Fusion Research Institute w Gunsan, w Republice Korei.