Zmarł Profesor Bielski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 stycznia 2013 r., w wieku 74 lat zmarł prof. dr hab. Andrzej Bielski, współtwórca toruńskiej szkoły fizyki atomowo-molekularnej, pasjonat i popularyzator nauki, wspaniały nauczyciel.

Fot. A. Romański

Dzięki jego ogromnej pracy, jaką włożył w tłumaczenie dzieł Witelona, możliwa była realizacja wystawy z optyki pt. "Fiat Lux - Od Witelona do tomografu optycznego".

Spoczywaj w Pokoju

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Fizyki  

   

Profesor Bielski podczas Środowiskowego Seminarium Dydaktyki Fizyki opowiada o cieple właściwym

 

    
Profesor Bielski podczas Środowiskowego Seminarium Dydaktyki Fizyki poświęconemu prof. A. Jabłońskiemu

 

Fot. M. Karwasz i K. Służewski