Doktorat z wyróżnieniem!

Magda Sadowska, studentka IV roku studiów doktoranckich na Wydziale FAiIS, 28 maja b.r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.Stopień doktora nauk humanistycznych został jej przyznany uchwałą Rady WNP w czerwcu. Praca dr Magdy Sadowskiej nosi tytuł "Efektywność nauczania fizyki - testowanie rozwiązań europejskich". Promotorem był prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz.

W ramach swojej pracy dr Magda Sadowska m.in. napisała (we współpracy z prof. Grzegorzem Karwaszem i dr Krzysztofem Rochowiczem) "poręcznik" do fizyki do gimnazjum. Testy przeprowadzone w kilku różnych szkołach przez różnych nauczycieli wykazały znaczny wzrost efektywności nauczania przy zastosowaniu tego i innych wypracowanych przez dr Sadowską materiałów dydaktycznych. Na co dzień dr Magda Sadowska jest nauczycielską fizyki i matematyki w Zespole Szkół Gimnazjalnych dla Dorosłych w Kaliszu.


Temat rozprawy: „Efektywność dydaktyczna nauczania fizyki – testowanie rozwiązań europejskich”.

Promotor:    prof. dr hab. Grzegorz Karwasz – UMK - Toruń
Recenzenci: dr hab. Maria Kozielska, prof. PP – Politechnika Poznańska - Poznań,
                    prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki – UMK - Toruń