Konferencje 2009

  1. VIII Konferencja Naukowa nt. Komunikacja - Media - Język - Edukacja, Wydział Pedagogiczny UMU, Toruń, 4-5.05.2009
    G. Karwasz, Nauczanie fizyki – trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji