Po Konferencji ...

Szanowni Państwo,

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu II Toruńskiego Seminarium TPSS/ PTF "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym" składam niniejszym gorące podziękowania.

Prof. Grzegorz Karwasz (Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK, Przewodniczący Oddziału Toruńskiego PTF)

70 uczestników, z całej Polski, nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, studenci - uczestniczyli przez 5 dni w wykładach, seminariach formalnych i nieformalnych, pokazach doświadczeń oraz specjalistycznych warsztatach.

Odbyło się 8 warsztatów:
- Coach (mgr E. Kawecka, OEIIZK Warszawa)
- Texas Instruments (dr M. Pyskir, ZS4 Bydgoszcz)
- Pasco (mgr J. Kosicki VIII LO Toruń, mgr E. Fisz V LO Toruń, mgr M. Sadowska)
- PED (mgr M. Juszczyńska, dr P. Miszta)
- Elektromagnetyzm (mgr A. Karbowski)
- Multimedia (mgr A. Kamińska, PAP)
- National Instruments (mgr M. Gurski, Studium Politechniczne UMK i mgr inż. W. Rachwalski NI)
- Inne standardy (mgr K. Służewski)
Trudno wręcz ocenić, który z warsztatów był najciekawszy, jakoże na każdym przedstawiano rozwiązania nigdy
wcześniej nie pokazywane środowisku nauczycieli.

Bez wątpienia najciekawszy wykład to dr L. Rogersa z Leicester University, twórcy technologii komputerowych w szkole a Anglii oraz prof. dr hab. Andrzeja Maziewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku o doświadczeniach on-line.

Dwa pasjonujące wykłady z pogranicza pedagogiki i multimediów, prof. zw. dr hab. B. Siemienieckiego (Wydział Pedagogiki UMK, Kierownik Katedry Multimediów w Edukacji) i prof. dr hab. M. Kozielskiej (kierownik Studium Pedagogicznego Politechniki Poznańskiej).

2 wykłady specjalne  ("Cavity ring-down spectrocopy", dr hab. R. Ciuryło, "Spektroskopia kwantowa struktur biologicznych", dr hab. M. Gagoś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Pokazy i wymiana doświadczeń - mgr P. Marynowski, Liceum Przyrodnicze Nadróż, dr D. Kamiński UP i mgr inż. T. Stankiewicz UP w Lublinie

Rozpoczęcie zaszczycił p. Rektor W. Wojdyło i p. Dyrektor W. Jaskólski.

Na zakończenie, pasjonująca przygoda z astronomią, autorstwa dr hab. M. Mikołajewskiego (Centrum Astronomii, UMK).

Ogólnie, pięć dni fantastycznej przygody edukacyjnej (i towarzyskiej) u Mikołaja Kopernika.

    

Więcej zdjęć na stronach Konferencji