Kopernik w krótkiej koszulce

Oddział  Toruński Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Instytut Fizyki  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika, pod patronatem Wydziału Kultury UM w Toruniu oraz Prezydenta Miasta Torunia organizują w roku szkolnym 2009/2010 cykl wykładów z astronomii wraz z pokazami dla uczniów gimnazjów pt. Kopernik w krótkiej koszulce. Program pokazów przedstawiamy poniżej. Liczymy na aktywność z Państwa strony i zakładamy, że dzieci będą przygotowane do ich wysłuchania.

   Na wykładach tych duża część czasu będzie przeznaczona na pokazy. Czas trwania wykładu do 60 minut. Będą się one odbywały w  wybrane piątki o godzinie 1445 w sali nr 26 Instytutu Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5. Zgłoszenia telefoniczne, najpóźniej do czwartku (do godziny 1400) poprzedzającego wykład prosimy kierować do panów: mgr H. Ratajczaka lub mgr W. Krychowiaka,  tel. 6113257. 
   W przypadku większej liczby zgłoszeń wykład zostanie powtórzony tego samego dnia o godzinie 1600 i 1715.
   Dzięki dotacji Prezydenta Miasta Torunia w ramach realizacji zadania publicznego pn. „KKK – Kopernik w krótkiej koszulce” pokazy te są bezpłatne.

Program wykładów z pokazami dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009 / 2010 z cyklu
KOPERNIK W KRÓTKIEJ KOSZULCE


Wykład 1 (Gimnazjum)

     Kosmiczny pojazd: Ziemia Zobacz zdjęcia

     dnia 23 października 2009

Wykład 2 (Szkoły ponadgimnazjalne)

     Kosmiczny pojazd: Ziemia

     dnia 6 listopada 2009
 
Wykład 3 (Gimnazjum)

      Słońce – Gwiazda czy Kopciuszek?

     dnia 20 listopada 2009

Wykład 4 (Szkoły ponadgimnazjalne)

     Nasłuchiwanie kosmosu: radioastronomia

     dnia 27 listopada 2009

 
Wykład 5 (Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)

      Na tropie czarnych dziur i galaktyk
  
     dnia 18 grudnia 2009
 

Wykłady: prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, dr  Krzysztof Rochowicz, mgr Andrzej Karbowski

Koncepcja techniczna i przygotowanie: mgr Krzysztof Służewski, mgr Waldemar Krychowiak, mgr Hieronim Ratajczak

Opracowanie multimedialne: mgr Magdalena Sadowska, mgr Marta Juszczyńska

Koordynacja: dr Krzysztof Rochowicz

UWAGA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o organizowaniu imprez i pokazów grupowych uprzejmie prosimy o bezwzględne zapewnienie właściwej opieki grupom uczniowskim przyjeżdżającym na organizowane przez nas pokazy z fizyki. W szczególności dotyczy to odpowiedniej ilości uprawnionych opiekunów mogących zapewnić właściwą dyscyplinę w grupie, czyli zgodnie z odpowiednimi przepisami jeden opiekun na piętnastu uczniów.
W przypadku braku odpowiedniej opieki Dyrekcja Instytutu Fizyki UMK oraz Zarząd Oddziału Toruńskiego PTF nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo przybyłej młodzieży i zastrzegają sobie prawo do nie zezwolenia na wejście na pokazy zbyt licznym grupom bez opiekunów.