Dydaktyka kognitywistyczna - nowa (2023) książka KDF

Polecamy Państwa uwadze nową (IV 2023) książkę Katedry Dydaktyki Fizyki UMK, przygotowaną we wspólpracy międzynarodowej, pt.

Dydaktyka kognitywistyczna. Zasady ogólne i implementacje w fizyce

Wydanie książki zostało sfinansowane z umowy nr DNM/SP/514198/2021, Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka, dzięki środkom finansowym uzyskanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Autorami są:

- prof. Piero Crispiani (Universita' di Macerata, Włochy)

- prof. Bronisław Siemieniecki (Wydział Pedagogiki UMK)

- dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (Wydział Pedagogiki UMK)

- dr Anna Kamińska (Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Pomorski w Słupsku)

- dr Andrzej Karbowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Intormatyki Stosowanej UMK)

- dr Krzysztof Rochowicz (WFAiIS UM)

- mgr Zhuldyzay Akhimkhanova (Al-Farabi National University, Almaty, Kazachistan)

- prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz (IFAiIS UMK)

Praca pod redakcją Grzegorz Karwasz i Doroty Siemienieckieh

Zapraszamy do lektury!

 

Książka jest osiagalna poprzez stronę internetową Wydawnictwa.

Ograniczoną ilością egzemplarzy autorskich dysponuje dr Andrzej Karbowski (proszę pisać w sprawie ew. przesłania pocztą)