"In principio" - wykład prof. Karwasza dla licealistów w Tczewie

13 marca (2023) prof. G. Karwasz wygłosił wykład w Tczewie, w Liceum im. Św. Jadwigi Królowej.

Wykład, z "żelaznego" reperturu profesora, nosi tytuł "In principio". W tłumaczeniu z włoskiego oznacza to "w zasadzie" lub "na początku".

Można się domyślić, że wykład dotyczy historii Wszechświata. Wykład powstał dla licealistów w Trydencie, w 2003 roku, ale w historii Wszechświata niewiele zmieniło się od tego czasu.

Więcej w ciągu tych dwudziestu lat zmieniło się w naszej wiedzy o Wszechświecie.

  

Wiemy dziś, że:

- oddzielenie się światła od materii zaszło nie 300 tys. lat po Wielkim Wybuchu, ale 270 tys. lat

- pierwsze gwiazdy powstały nie 300 mln lat po WW ale 180 mln lat (odkrycie radioastronomów w Australii z lutego 2019 roku)

- Wszechświat ma nie 13,56 ale 13,78 mld lat, a Ziemia (i Układ Słoneczny) dokładnie 4,567 mld lat

Grzegorz Karwasz

PS. Aha, i jeszcze: badania DNA gatunku Homo sapiens wskazują na wspólnego przodka - kobietę, jakieś 120 tys. lat temu, i wspólnego przodka - mężczyznę, jakieś 140 tys. lat temu  (G.D. Poznik et al., Science, 341, p. 562). Czy nazywali się Adam i Ewa, to kwestia interpretacji...

 

Tekst: G. Karwasz, foto Maria Karwasz