Zaproszenie na XXXVI Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego

wykład

Już 23 lutego 2023 roku o godzinie 17:15 w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego (Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7) w ramach corocznego Wykładu im. Aleksandra Jabłońskiego prof. dr hab. Bożena Jadwiga Czerny (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN) wygłosi wykład pt. Co kwazary mówią nam o ciemnej energii?"

 

Streszczenie:


Wszechświat rozszerza się. Co więcej, jak pokazują obserwacje gwiazd supernowych, to rozszerzanie się przyspiesza,. Początkowo wydawało się, że za to przyspieszenie odpowiada stała kosmologiczna, której koncept wprowadził jeszcze Albert Einstein. Tak powstał standardowy model Wszechświata, który wyjaśnia wiele zjawisk jak powstawanie helu, czy później powstawanie galaktyk. Ostatnie pomiary wydają się jednak wskazywać na pewne problemy modelu, które być może wymagają zamiany koncepcji stałej kosmologicznej na coś ogólniejszego o nazwie ciemna energia, co może zmieniać się w czasie. Ewentualne potwierdzenie tych niezgodności wymaga dokładnych pomiarów tempa ekspansji Wszechświata z wykorzystaniem różnych metod pomiaru dla większej pewności. Jedną z takich metod jest pomiar zmienności aktywnych jąder galaktyk. Ich najjaśniejsi przedstawiciele - kwazary - są widoczni także z odległości większych niż gwiazdy supernowe.
W trakcie wykładu zostanie przedstawiona metoda takich badań, najnowsze wyniki w tym zakresie oraz oczekiwania.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=28700

 

AK