Dydaktyka jest trudniejsza niż fizyka jądrowa

Fizyka jądrowa zajmuje się kilkoma atomami, a nauczanie - całym mózgiem. Dlatego jest trudniejsze.

Tak zakończył swój wywiad Rod Bristow, dyrektor zarządzający Core Markets Pearson, jednej z wiodących organizacji na światowym "rynku" edukacji.

Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego

W dniu 21 marca 2019 r. Prof. Grzegorz Karwasz z Zakładu Dydaktyki Fizyki wygłosił wykład publiczny pt. "Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego". W wykładzie współuczestniczyli pracownicy Zakładu Dydaktyki Fizyki i Pracowni Pokazów Fizycznych

Podczas wykładu, który odbył się w sali 26 Instytutu Fizyki UMK w Toruniu, omówiono zmiany klimatu na Ziemi, występowanie efektu cieplarnianego, poruszono temat wyczerpywania się tradycyjnych "źródeł" energii oraz omówiono dwa alternatywne źródła energii, czyli technologie wodorowe oraz nowe koncepcje energetyki, w tym termojądrowej.

Wychowywać do wolności

"Educare alla libertá"taki tytuł nosi wybór tekstów Marii Montessori, jednej z najwybitniejszych postaci pedagogiki XX wieku. Szkoły i przedszkola "Montessori" są również obecne w Polsce. Ale jej teksty, poczynając od opisu środowiska szkolnego, są chyba nieznane, i to nie tylko w Polsce.

Święto Europy

9 maja przypada Święto Europy: nie jak kiedyś Dzień Zwycięstwa, bo na wojnie nikt nie zyskuje. To 70 lat pokoju zapewniło Europie dobrobyt.

"Kwintesencją Zachodu jest to, że ludzie się lubią, szanują, uśmiechają się do siebie" - powiedział po spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim

Ile stopni ma piorun?

 

(La Vollete Science Center, Paryż, Foto Maria Karwasz) 

Co jest gorętsze? Słońce czy piorun? - pyta Sebastian, uczeń trzeciej klasy z Torunia.

Odpowiedź wcale nie jest łatwa, a przy tym bardzo zaskakująca. Temperatura Słońca w jego wnętrzu, tam gdzie z wodoru powstaje hel, wynosi, co prawda, 15 milionów stopni Celsjusza, ale 

Mieliśmy już wiosenną pełnię Księżyca, czemu więc Wielkanoc dopiero 21 kwietnia?

W tym roku wiosna astronomiczna rozpoczęła się 20 marca o godzinie 22:58 i tej samej nocy, 21 marca (o godzinie 2:43) nastąpiła pełnia Księżyca. Czemu więc nie świętowaliśmy Wielkanocy 24 marca, w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca?

Nowatorskie metody nauczania fizyki

"Nowatorskie metody nauczania fizyki" - po takim tytułem odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli w Warszawie, 05.04.2019

Referat i warsztaty z kognitywistycznych i interaktywnych metod w nauczaniu fizyki wygłosił (i przeprowadził) prof. G. Karwasz. 

Poniżej tekst referatu i wybrane materiały dydaktyczne.

Projekt EU FCHGo - informacja

Projekt UE FCHgo! wprowadza problematykę energii do europejskich klas poprzez wspieranie edukacji w zakresie wodoru i ogniw paliwowych w szkołach.

Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie i czystym nośnikiem energii, ale możliwość wykorzystania energii H2 jest rzadko poruszanym tematem na zajęciach szkolnych. Podstawowe zasady funkcjonowania FCH i wynikające stąd korzyści są jednak ważnym aspektem edukacji szkolnej, zapewniając młodym umysłom odpowiednie przygotowanie do transformacji energetycznej, tak by myślenie ekologiczne stało się integralną częścią ich życia. Aby wspierać edukację energetyczną w szkołach, w projekcie UE FCHgo proponujemy innowacyjną koncepcję nauczania, opartą na narracji oraz materiały multimedialne, inspirujące nauczycieli, uczniów i ich rodziców wiedzą o świecie energii wodorowej.

Projekt jest zorientowany na praktykę zestaw ćwiczeń edukacyjnych do interaktywnych lekcji na temat ogniw paliwowych i wodoru.

 

Energie wodorowe - Seminarium w Gdyni

W sobotę 9. marca 2019 r.  odbyło się w w IX LO im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni IX seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym":

Wodór - paliwo przyszłości, czyli o efekcie cieplarnianym i zanieczyszczeniu powietrza, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele gdyńskich szkół oraz nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Seminarium zostało zorganizowane przez IX LO w Gdyni i Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, a głównym pomysłodawcą jest mgr Tadeusz Bury.

Warsztaty prowadziła dr Anna Kamińska, z Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

      

Seminarium odłyło się jako działania wspomagające Projektu FCHGo No 826246 programmu FCJU2 UE. 

This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland. (page under construction).

Uniwersytet solidarny ze szkołą!

Szanowni Państwo,

Podczas dzisiejszej telewizyjnej rozmowy z prof. Łukaszem Turskim dowiedziałem się o liście poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek, moźna go podpisać na stronie

https://www.petycjeonline.com/list_poparcia_rodowisk_akademickich_dla_postulatow_nauczycieli_i_nauczycielek
(podpis potwierdzamy klikając w link przesyłany na podany adres e-mail)

Z poważaniem

Krzysztof Rochowicz (ZDF UMK i KPODN)

Subskrybuje zawartość