Polak, fizyk, noblista: Józef Rotblat

31 października miała miejsce w Warszawie uroczystość nadania imienia "Józefa Rotblata" skwerowi na skrzyżowaniu uliczy Smoczej i Nowolipiej. Józefa Rotblata to "Polak, fizyki, noblista", jak to swego czasu opisał prof. G. Karwasz.

Odsłonięcia imienia dokonała Prezydent Warszawy, p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odbyło się to w przededniu 110 rocznicy urodzin Noblisty. 

W ceremonii uczestniczył prof. Karwasz, członek Komitetu Naukowego Fundacji Józefa Rotblata. Uroczystość została udokumentowana przez kilka stacji telewizyjnych.                                                 

  Prof. Karwasz na zaimprowizowanym wykładzie dla młodzieży

Mrówka na karuzeli - esej dydaktyczny

Siły w ruchu po okręgu – esej dydaktyczny

Jakie siły działają w ruchu po okręgu? Tylko jedna – siła dośrodkowa. Zresztą, tak to też zidentyfikował Newton.

Rozważmy pojemnik po Kinder-niespodziance uwiązany na sznurku. Kręcimy tą kapsułą nad głową. Jakie siły działają?

XI Seminarium w Toruniu

W dniach od 6 do 8 grudnia 2018 roku odbędzie się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu XI Ogólnopolskie Seminarium pt. "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym" organizowane przez Zakład Dydaktyki Fizyki. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

I zapraszamy do udziału!


Za Komitet Organizacyjny: dr Andrzej Karbowski

Za Komitet Naukowy: prof. Grzegorz Karwasz

Mathematics - Queen of Sciences: Harmonia Mundi

Prof Grzegorz Karwasz (with assistence of his wife, Maria and Drs Kamil Fedus and Andrzej Karbowski) delievered (18/10/2018) a lecture:

Mathematics - Queen of Sciences: Harmony Mundi (ppt format)  

Listeners were from Italy, Portugal, Bulgaria, Spain and Nidzica. Have a nice stay in Toruń!

Dzień Papieski

16 października mija 40-ta rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża.

W jednej ze swoich ostatnich encyklik "Fides et Ratio" Św. Jan Paweł II pisał:

"Rozum i wiara to dwa skrzydła, na któych umysł ludzki wznosi się ku poznaniu Prawdy".

W sprawie etyki pracy naukowej pisał tak: [...]

Przyczyną tego jest także fakt, że niejednokrotnie ci, któzy zostali powołani, aby w różnych formach kultury ukazywać owoce swoich przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy, przedkładając doraźny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego, co naprawdę warto uczynić treścią życia." [Wprowadzenie §6] 

Nobel za laser

 Kolejny raz nagroda Nobla zostaje przyznana za pomysły Einsteina. Rok temu były to fale grawitacyjne, w tym roku - znowu laser. 

Największe pomysły biorą się z prostych pytań. Kiedy młody adept w Biurze Patentowym w Bernie przysnąwszy spadl z krzesła*, zadał sobie pytanie, czym jest grawitacja.

Z pytania, jaka jest temperatura bardzo gorącego gazu, wziął się laser. Na wykładzie o Fizyce Współczesnej nazywam laser największym wynalazkiem XX wieku

Tegoroczna nagroda Nobla została przyznana za dwa [...]

Pokazy fizyczne pt. "Co to jest fizyka?"

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Fizyki oraz Pracowni Pokazów Fizycznych przeprowadzili w dniach od 25 do 28 września 2018 roku pokazy fizyczne dla uczniów pt. "Co to jest fizyka? (stany skupienia, prawa Newtona, pomiary fizyczne)".

Wspominając Stephena Hawkinga – zapraszamy do rozszyfrowania zagadek

Minęło właśnie pół roku od śmierci wielkiego fizyka i 30 lat od ukazania się jego słynnej „Krótkiej historii czasu”. W najnowszym numerze czasopisma "Physics Today" znajdziemy zapowiedź ostatniej książki Hawkinga „Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania”, która ukaże się 16 października. Szczegóły objęte są tajemnicą, wydawcy zdradzają jedynie, że nadając ostateczny kształt dziełu, skorzystali z osobistego archiwum uczonego oraz wypowiedzi najbliższych współpracowników i rodziny. Książka zawierać będzie odpowiedzi Hawkinga na 10 wybranych pytań, wśród których znajdziemy m.in. kwestię istnienia Boga, czy możemy przewidzieć przyszłość i czy sztuczna inteligencja okaże się mądrzejsza od nas.

Nagroda JM Rektora UMK dla Zakładu Dydaktyki Fizyki

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK w składzie prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, dr Andrzej Karbowski, dr Krzysztof Rochowicz oraz dr hab. Kamil Fedus został uhonorowany przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna nagrodą za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Oganesson - artykuł w "Fizyce w szkole"

W najnowszym numerze czasopisma Fizyka w Szkole (nr 4 lipiec/sierpień 2018) ukazał się artykuł prof. Grzegorza Karwasza pt. 

"Oganesson 118: czy to koniec tablicy Mendelejewa?".

 

Oganesson, pierwiastek o liczbie atomowej Z=118, powienien przypominać gaz szlachetny. Niestety, najdłużej żyjący izotop ma czas połowicznego zaniku tylko 0,89 ms. Pierwiastek został tak nazwany na cześć fizyka pochodzenia ormiańskiego Jurija Oganessiana.

Subskrybuje zawartość