Teologia fundamentalna - studia podyplomowe w Pelplinie

Poniżej przedstawiamy niektóre z prac przygotowanych przez alunnów w ramach zaliczenia przedmiotu "Teologia fundamentalna"

Zadany temat: "Co naukowcy sądzili o wierze i co teologowie sądzili o nauce" (eseje 2-stronicowe)

Poniżej przedstawiamy wybrane z najlepszych prac:        

Abbott Handerson Thayer, Winged Figure, z Edward Lucie-Smith, Anioły, wyd. Arkady

Prof. Karwasz kandydatem na Osobowość Roku 2019

Profesor Grzegorz Karwasz jest kandydatem na Osobowość Roku w ramach plebiscytu Gazety Pomorskiej.

  Link do głosowania 

Foto A. Romański (UMK)

Nominacja za:długoletnią działalność popularnonaukową, znaczący wkład w projekty międzynarodowe, unijne i krajowe oraz wszystkie prowadzone działania, co zostało docenione przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Nagrodą i Medalem im. Krzysztofa Ernsta

Poniżej zamieszczamy wywiad z 25.08.2019.

Innymi kandydatami z Instytutu Fizyki UMK są:

"Scienza e Fede. Un breve manuale."

 "Nauka i wiara. Krótki podręcznik" to najnowsza (grudzień 2019) książka prof. Grzegorza Karwasza.

Owoc wieloletnich przemyśleń, dyskusji i wykładów, rozpoczętych 30 lat temu w Trydencie, a kontynuowanych w różnych częściach świata.

Cognitive Didactics

 This page contains some of didactical materials prepared for the monographic lecture "Innovative methods of teaching" delivered by prof. Grzegorz Karwasz at Faculty of Physics, Astronomy and Applied Informatics.

Full syllabus

FCHGo! - wykład w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu.

12 grudnia (2019) prof. Kamil Fedus przeprowadził  zajęcia w ramach projektu EU FCHgo w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu. Wykład odbył się w w sali kinowej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika: 

https://www.planetarium.grudziadz.pl/index.php

Zdjęcia z wydarzenia:

FCHGo! - Wykłady w I Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie27 listopada(2019) prof. Kamil Fedus przeprowadził kolejne zajęcia w ramach projektu EU FCHgo w  I Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Wł. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie. Zdjęcia z wydarzenia poniżej. 

XII Seminarium Dydaktyki: wykład prof. J. Franza

 

Pierwszy wykład XII Seminarium Dydaktyki Fizyki "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym" wygłosił, jeszcze przed oficjalna inauguracją, prof. Jan Franz z Politechniki Gdańskiej (absolwent Uniwersytetu w Kolonii, RFN). Wykład dotyczył "Narrative didactics and Der Karlsruher Physikkurs" jako podstawy materiałów dydaktycznych Projektu FCHGo.

 Poniżej zdjęcia z wykładu.

Zob. też artykuł prof. G. Karwasza "Doktoraty dla nauczycieli" w "Postępach Fizyki" (2012).

Pozdro-wiednia z Wiednia

Prof. Karwasz przesyła pozdrowienia ze spotkania grupy roboczej Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej ONZ (IAEA) w Wiedniu. Spotkanie dotyczyło rozwoju baz danych w zakresie procesów plazmowych, w szczególności w reaktorach termojądrowych. 

  W załączeniu kilka zdjęć z IAEA.  

XII Seminarium Dydaktyki Fizyki

  

Nauczycieli, studentów, doktorantów, uczniów zapraszamy na XII Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym", organizowane przez Katedrę Dydaktyki Fizyki w dniach 5-7 grudnia, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.  

W tym roku trzy myśli przewodnie:

- Nowe laboratoria dydaktyki fizyki (standardu PASCO i mulimedialne) zrealizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności EU "Nowoczesne metody nauczania fizyki"

- "Hydrogen day" w ramach projektu EU Horizon 2020  FCHGo "Fuel Cells HydroGen educational mOdel GOes to schools"

- Nagroda Nobla za odkrycie planet pozasłonecznych (wykład prof. Andrzeja Niedzielskiego i prof. Andrzeja Stroebla).

Szczegółowy program na stronie konferencji

Zapraszamy!

Prof. G. Karwasz i pracownicy Katedry Dydaktyki Fizyki UMK

FCHGo! - Wykłady w ZSO nr 2, LO nr 2 w Kwidzynie


Subskrybuje zawartość