Laboratorium Eksperymentu Fizycznego

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania eksperymentu sterowanego komputerowo w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej. W szczególności studenci uczą się obsługi i wykorzystania układów PASCO zakupionych dzięki realizacji projektu.  W ramach projektu opracowano osiem ćwiczeń laboratoryjnych, które pokrywają najważniejsze zagadnienia znajdujące się w szkolnych programach nauczania fizyki:

1. Ruch jednostajny

2. Ruch przyspieszony

3. Zasady dynamiki

4. Praca i energia

5. Akustyka

6. Termodynamika

7. Pole i ładunki elektryczne 

8. Pole magnetyczne