100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II

  Foto: Wojciech Kryński (w G. Karwasz "Scienza e Fede")

100-leciu urodzin Św. Jana Pawła II poświęcony jest specjalny numer "Pauzy Akademickiej", tygodnika wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności.

Znajdziemy w tym numere (nr 514) następujące teksty:

http://pauza.krakow.pl/514_2020.pdf


-"Niech zstąpi Duch Twój", str. 1
- "Testament Jana Pawła II, 6.III.1979", str. 2
- "Papież Jan Paweł II na spotkaniu z okazji 600-lecia
Wydziału Teologicznego UJ"
(Fragmenty przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w Kolegiacie św. Anny
8 czerwca 1997), str. 3-4
- "The Intellectual Legacy of Pope St. John Paul II", Georg Weigel, str. 5-6
- "Jan Paweł II i obalenie komunizmu", Roman Kuźniar, str. 7
- "Wkład św. Jana Pawła II w dzieło niepodległości Polski",
Adam Szostkiewicz, str. 8
- "Jan Paweł II i polskie przemiany". Raporty - link, str. 9
- "O filozofii człowieka Kardynała Wojtyły słów kilka",
Władysław Stróżewski, str. 10
- "Asyż 1989", Władysław Stróżewski, str. 11
- "O moim Mistrzu - w stulecie Jego urodzin", Andrzej Szostek, str. 12
- "Wspomnienie", Andrzej Białas, str. 13
Na str. 14 i 15 materiały historyczne


" Niech ten przekaz Jana Pawła II
także i ze spotkania 7 czerwca 1999 w auli UMK
umacniaj nas i w dzisiejszych wyzwaniach."

dodaje Pani prof. Urszula Żegleń, sekretarz Klubu Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego. Papież Franciszek, na mszy celebrowanej 18 maja przy ołtarzu Św. JPII w Bazylice Św. Piotra podkreślił trzy niezwykłe atrybuty naszego wielkiego Papieża:

- modlitwę, której się oddawał całkowicie

- obecność i bliskość, poprzez niezliczone podróże, spotkania, dialogi

- umiłowanie prawdy i sprawiedliwości.

"Bóg kocha swój lud. Również w trudnych momentach, Pan zawsze kocha swój lud. I kiedy Pan zsyłał, z tej miłości, proroka, człowieka bożego, reakcja ludu była: Pan odwiedził swój naród.

Tak i my, dziś, możemy powiedzieć: sto lat temu Pan odwiedził swój lud. Zesłał Człowieka, przygotował go, uczynił biskupem, aby prowadził Jego Kościół." 

Zob. transmisję mszy z Watykanu.

 


W encyklice "Fides et Ratio" pisał św. JPII: "Nauka i wiara są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku poznaniu Prawdy".

Rok temu, na Wydziale Teologii UMK odbyło się seminarium międzynarodowe z okazji rocznicy wizyty Papieża JPII na UMK.

Referat "O przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią" wygłosił prof. G. Karwasz, zob. zapis video.