Dydaktyka Fizyki Współczesnej

Pełny kurs online (filmy, książka, testy, prezentacje oraz inne materiały multimedialne) znajduje się na platformie moodle: www.moodle.umk.pl/WFAIIS (wymagane jest zalogowanie poprzez konto uniwersyteckie). 

Na kurs składa się 15 filmów z wykładami autorstwa prof. dr hab. Grzegorza Karwasza oraz podręcznik "Dydaktyka Fizyki Współczesnej" przygotowany jako materiał pomocniczy do wykładów.

 

WYKŁADY:

1. Co to jest fizyka współczesna? Część 1 - Wystawa wirtualna.

2. Co to jest fizyka współczesna? Część 2 - Physics is fun.

3. Harmonia sfer.

4. Kwadratura koła.

5. Klimat, środowisko, energia - czyli o efekcie cieplarnianym.

6. Alternatywne źródła energii.

7. Fala grawitacyjna.

8. Laser, największy (?) wynalazek XX wieku.

9. Zagadkowe promieniowanie.

10. Spektroskopia.

11. Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego.

12. Rewolucja kwantów i atomów.

13. Mechanika falowa.

14. Podzielić niepodzielny.

15. Kwarki i skwarki.

 

KSIĄŻKA:

Podręcznik (autorzy G. Karwasz, A. Karbowski, K. Fedus) zawiera 14 lekcji, prawie, prawie gotowych do wygłoszenia w klasie. Podręcznik został poddany recenzji przez zewnetrznych ekspertów. Po otrzymaniu pozytywnych opinii podręcznik zostanie wydany w Wydawnictwie Naukowym UMK. Zdaniem recenzentów podręcznik "odrywa się od skostniałego układu dydaktycznego".

Dydaktyka Fizyki Współczesnej