Astronomia - wprowadzenie do laboratorium Fizyki I

Szanowni Państwo,

na tej stronie będą się pojawiały "notatki" z wykładów i ćwiczeń, jako post-scriptum do dyskusji na zajęciach i po zajęciach.

Dziś (20/02/2024) dwie odpowiedzi na pytanie jednej z Pań.

1. Trudno określić temperaturę Słońca z dużą dokładnością. W zasadzie, pojęcie temperatury wymaga określonych założeń - o rozkładzie energii.

Obserwując powierzchnię Słońca, gdzie emisja światła ma charakter wielokrotnego rozpraszania fotonów, jakby w pudle imitujacym ciało doskonale czarne, powinniśmy założyć rozkład Plancka. Taką próbę przedstawia wykres poniżej

https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/atmospheric-effects

gdzie wykres zielony to próba przybliżenia widma Słońca za pomocą rozkładu Plancka, krzywa czerwona - widmo poza atmosferą (już w nim brakuje niektórych części, np. w UV), a krzywa niebieska - widmo po przejściu przez atmosferę Ziemi (to też zauważamy, że głębokość pasm absoprcji H2O zależy do konkretnej wartości wilgotności).

Wykres ten pokazuje, że albo dopasujemy krzywą Plancka do długich fal, albo do krótkich.

Innymi słowy, stwierdzenie, że widmo Słońca odpowiada temperaturze 5700 K czy 5800 K są, zasadniczo, równoważne.

2. Słowami kluczowymi kompetencji społecznych, które dzisiaj (20/02/2024) rozwijaliśmy są:

- jednostki miar jako wielkości umowne

- kalendarz, jako wyraz zapotrzebowania społecznego

- dydaktyka interaktywna

- dydaktyka konstruktywistyczna

20/02/2024

prof. Grzegorz Karwasz


Laboratorium 2022/2023

Laboratoria są oparte o system komputerowy "Pasco", i zostały opracowane w Katedrze Dydaktyki Fizyki UMK. 

Systemy Pasco zostały wzbogacone o doświadczenia "tradycyjne"

Zalety pomiarów sterowanych komputerowo (materiały II Seminarium ZDF "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym")

Czytaj dalej...