Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

List of experiments

1.    Conduction of different materials
1.1.    Traditional ones
1.2.    In liquids
1.3.    In gases = plasma’s

2.    Conduction and temperature

2.1.    R-T C-pencil
2.2.    flame + PTC
2.3.    flame + NTC
2.4.    R-T bulb
2.5.    R-T LED
2.6.    R-T “normal” R

3.    Тұрақты магниттер
3.1.    Хаотикалық магнитті маятник
3.2.    Магниттік құрылым таяқшалары мен шарлар (көптеген тапсырмалар мен эксперименттер)
3.3.    Магнит ойыншықтардың жиынтығы (көпөлшемді бейнелеуші) + Ағын детекторы (көпөлшемді және басқа мини-эксперименттерге қажетті)
3.4.    Magnetic dog
3.5.    Атомдық-күштік микроскоп моделі (практикалық қолданылуына сілтеме)
3.6.    Таяқшадағы 5 магнит сақина. Олардың ара-қашықтығы қандай?
3.7.    Магниттік сал. Магниттік өзара әсерлесудегі ара-қашықтық
3.8.    Екі серіппенің созылуы
3.9.    Кері итеруші күш: гравитация негізінде өлшеу: қалай қашықтықты екі есе қысқартады?
3.10.    Компас тілшесінің магнит жақындағанда ауытқуы
3.11.    Темір ұнтақтары мен магниттер
3.12.    “Магнит өрісіндегі қозғалыс
3.13.    Glass probe filled with iron filings
3.14.    Polystyrene with needle on the surface of water
3.15.    Series of needles hanging above a magnet

4.    Magnetism in different materials: permeability (ferro, para, diamagnetism)
4.1.    Pyrolitic graphite on top of magnetic
4.2.    The water- CuSO4 balance
4.3.    Pyrolitic graphite
4.4.    The pencil that is afraid of a magnet
4.5.    Floating magnet (Cu-Cu with magnet in between)
4.6.    Magnetic fields in matter (objectual models)
4.7.    Magnetic shielding (mu-metal)
4.8.    Clips on Al, Cu, Steel sheet with magnet below

5.    Magnetism and temperature
5.1.    Curie temperature (1)
5.2.    Curietemperature (2)
5.3.    Reduced strength if temperature rises

6.    Electromagnetism
6.1.    Эрстед тәжірибесі – вертикаль версиясы (немесе Ампер тәжірибесі)
6.2.    Электр тогының магниттік әсерлерін зерттеу
6.3.    Field around a bundle of wires
6.4.    Field in the centre of a coil
6.5.    Field in the centre of a solenoid
6.6.    Электр тогымен жүретін магнит пен катушкалар арасындағы өзара әрекеттесу
6.7.    Interaction between a coil and a magnet: Different number of windings
6.8.    Катушкалар арасындағы өзара әрекеттесу
6.9.    Electromagnetic nail
6.10.  Iron core (big nail) vertically attracted inside a coil

7.    Lorentz force
7.1.    Пол эксперименті
7.2.    Pohl experiment, Brno version, oscillations
7.3.    Магнит ортасында катушканы қозғалту
7.4.    Turning salty water
7.5.    Бір - айналмалы мотор
7.6.    One loop motor, Brno version
7.7.    Гомополярлы мотор
7.8.    Скрепка-мотор

8.    Induction (conceptual understanding)
8.1.    Lazy pendulum
8.2.    Electromagnetic brake
8.3.    Магнит мыс беттен сырғанайды: қалайша сырғанайды?
8.4.    Магнит кесегінің құлауы/металл мыс түтікше бойымен/бүтін және қиылған кездегі жағдайда
8.5.    Магнит ағаш бетпен сырғанайды: қай бағытқа сырғанайды?
8.6.    The flashing LED
8.7.    Magnetic induction with iron and steel ball (Brno)
8.8.    Falling piece of magnet/metal/plastic in tube of copper/plastic/aluminium with/without slit(s)
8.9.    Jumping rings (copper, aluminium, plastic)

K. Sluzewski and A. Karbowski