Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

Тұрақты магниттер
Магниттік сал. Магниттік өзара әсерлесудегі ара-қашықтық

Екі магнит кішігірім салда жүзіп жүр. Егер біз бір магниттің солтүстік полюсін келесісінің оңтүстігіне қаратсақ, онда олардың бір-бірін тартатындығын байқаймыз. Ал егер біз бірдей полюсті бір-біріне қарататын болсақ, онда қозғала алатын магнит екінші магнитке қосылу үшін 180 градусқа бұрылады. Магниттер арасындағы қашықтық олардың өзара әсерлесуіне әсер етеді. Ара-қашықтық неғұрлым артқан сайын, тіпті салдағы суға орналастырса да, тартылу әлсірейді. Ал ара-қашықтық аз болған сайын магниттер бір-біріне қосылмайынша тартылады береді.
© University of Udine