Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

Тұрақты магниттер
Магнит өрісіндегі қозғалыс

Болат шар горизонталь жазықтық бойымен түзусызықты қозғалыспен төмен түсіріледі. Егер шар магниттің полюсі жанынан өтетін болса, онда оның траекториясы ауытқиды. Оның жылдамдығы өзгереді, бұл магнит-сфералық өзара әсерлесу күштерінің әрекетін көрсетеді. Болат шармен сипатталынатын траектория - магнит тудыратын магнит өрісі сызықтарынан толығымен ерекшеленеді.
© University of Udine