Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

Индукция
Магнит кесегінің құлауы/металл мыс түтікше бойымен/бүтін және қиылған кездегі жағдайда

Lenz Ток түтікшесі (2 түрі) - ұзындығы 0,5м болатын мыс түтікшеден неодим магниті баяу түседі. Қозғалатын магнит өрісі цилиндр өткізгіштегі құйынды ток әсерінен қарама-қарсы күшті магнит өрісін тудырады. Құлауға 20с уақыт кетеді. Түтікшені ерекше етіп (©GK) қиған кезде, құлау уақыты жылдам болады, бұл құйынды токтың бағытының магниттің қозғалысының бағытына перпендикуляр екенін білдіреді. Құлауға шамамен 12с кетеді.