Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

Тұрақты магниттер
Компас тілшесінің магнит жақындағанда ауытқуы

Біз парақты ұштарын оның жоғарғы жағындағы компас тілшесімен бағыттас етіп орналастырамыз. Цилиндр-магнитті компастан жеткілікті ара-қашықтыққа, магнит осіне перпендикуляр болатындай етіп қоямыз, компасты магнитке жақындатамыз. Компас тілшесінің бағытының өзгеруін оны магниттен әртүрлі ара-қашықтыққа қойып, жазып аламыз: ол магнитке жақындаған сайын сүйір бұрыш болады. Жердің магнит өрісі (Bt) белгіленген құраушыларына қатысты бұл бағыттың проекциясына жақындау бағыты бойымен магнит өрісінің компонентін береді (Bm). Егер біз жақын бағыт бойымен параллель сызықты бақылайтын болсақ, тілше бағытынан проекцияға дейінгі ұзындықты анықтай отырып, Bm-ді анықтаймыз. Компас пен магнит арасындағы қашықтық (d) азаюы есебінен Bm қарқынды жылдамдықпен өсетін болады. Біз Bm * d3 = const екенін табамыз. Бұл тәуелділікті «диполь» деп атаймыз, яғни қолданылып отырған магниттің екі полюсі бар (оңтүстік және солтүстік полюстері), сондықтан да ол диполь деп аталады.
© University of Udine