Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

Лоренц күші
Пол эксперименті

Төменде көрсетілген экспериментте мыс кесегі үш күшті магниттен тұратын магнит өрісіне орналастырылған. Мыс магнит емес, сондықтан магниттен ешқандай әсер сезінбейді. Алайда, одан ток өткен кезде, сымға күш әсер етеді. Бұл күш ток магнит полюстеріне әсер еткенде өзінің магнит өрісін шығарғандықтан пайда болады. Ток өскен сайын, күште артады, бұдан да күштірек магниттер қолданылады немесе өрісте сымның ұзындығы артады. Электр тізбегіндегі ток бағытын өзгертсек, сым қарама-қарсы бағытта қозғалатын болады.