Teaching Minds-On Experiments on Electromagnetism in Secondary Schools

Лоренц күші
Гомополярлы мотор

Қарапайым бұрандасы бар гомополярлы мотор қораптан, сымнан және неодим магнит дискісінен тұрады. Бұранда мен магнит батарея ұшына тиіп, магниттің тартылыс күшімен ұсталынып тұрады.
Гомополярлы қозғалтқышта аккумулятордан алынған электр тогы өзінің бойлық осі бойымен магнит диск арқылы радиал қозғалады. Лоренцтің қорытқы күші тангенциал бағытта магнитте бекітілген бұранда бойымен еркін айналатын айналу моментін құрады. Магниттің электр өткізуінің, қозғалуының қажеті жоқ. Магнитті аккумуляторға бекітіп, тіпті электр тізбегінің тұйықталуы кезінде де сымға айналу осінде еркін айналуға болады.