Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu


Start
Wprowadzenie
POWIETRZE
CZY PRÓŻNIA

- JEST CZY GO NIE MA

Gasnąca świeczka

Balonik na butelce

Balonik pod kloszem

Balonik w bańce
Balonik naciągnięty na rurę
Rura Newtona
Półkule magdeburskie
WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZA
Ciśnienie atmosferyczne
Barometr Goethego
Implozja puszki
Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem
Wilgotność z palącą się świeczką - doświadczenie z komputerem
Dzwonek pod kloszem
Płonąca rura
Rezonans z kamertonami
Kula plazmowa
Model Burzy
Wyładowania w rozrzedzonym gazie
Załamanie światła laserowego
PRZEMIANY FAZOWE
Skraplanie gazów
Zestalanie gazów
Doświadczenia z ciekłym powietrzem
JAK WYKORZYSTUJEMY POWIETRZE
Armata powietrzna
Pneumatyka - latająca rakieta
Dlaczego samolot lata
Kiedy powietrze szkodzi - zrywanie dachów z domów
Działo rakietowe - silnik odrzutowy
Elektrownia wiatrowa
Balon na podgrzane powietrze
Poduszkowce - małe i duże Strona UMK  Strona Wydziału  Strona Instytutu  PDF  Uniwersytet A-Z    Poczta
Ciekawe doświadczenia z powietrzemWilgotność z palącą się świeczką - doświadczenie z komputerem

W niekórych barach zimą wstawia się piecyki na gaz. Ładnie grzeją, ale czuje się wilgoć.

W doświadczeniu wykażemy, że w czasie spalania zwiększa się wilgotność powietrza. Zaczniemy od prostego równania. Ponieważ woda posiada wzór chemiczny H2O, najłatwiej napisać:

wodór + tlen = woda,
lub symbolami:
2H2 + O2 = 2H2O,
lub też np.:Tlen w wystarczającej ilości znajduje się w powietrzu, lecz skąd wziąć wodór, aby mogła powstać woda?

Przejdźmy więc do przykładu praktycznego: zapalmy gaz w kuchni. Niezależnie od tego czy mamy doprowadzony gaz ziemny czy korzystamy z butli gazowej, w obu przypadkach naszym paliwem jest metan o wzorze chemicznym CH4. Sprawdźmy więc co się dzieje, gdy spalamy metan w tlenie:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O !
Tak więc produktami takiej reakcji są dwutlenek węgla i woda.
W czasie palenia się świecy zachodzi podobna reakcja. Mianowicie, następuje rozpad węglowodorów i powstawanie dwutlenku węgla i wody.


Schemat układu pomiarowego


Układ pomiarowy

Poniżej przedstawiony jest przykładowy wynik, otrzymany w jednym z pomiarów