Układ Słoneczny

Układ Słoneczny – obszar obejmujący Słońce wraz ze wszystkimi ciałami pozostającymi pod jego grawitacyjnym wpływem. Ciała te, to osiem planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowusz, Saturn, Uran, Neptun), co najmniej 166 ich księżyców, przynajmniej pięć planet karłowatych i ich sześć znanych księżyców, a także miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i pył okołoplanetarny.
  Naciśnij na wybrany obiekt Układu Słonecznego, aby zobaczyć szczegóły


  Wszystkie 8 planet Układu Słonecznego stanowi mniej niż 1% masy Słońca. Największa planeta – Jowisz jest tak duża, że zmieściłaby w sobie pozostałe 7 planet wraz z ich księżycami.

  Nazwy wszystkich planet za wyjątkiem Ziemi i Urana pochodzą od imion rzymskich bogów.

  Światło słoneczne dociera do Merkurego po 3 minutach, zaś do Neptuna biegnie trochę ponad 4 godziny.

  Układ Słoneczny wraz z pasem Kuipera ma średnicę kilkunastu miliardów kilometrów.

  Gdyby Ziemia był wielkości ziarnka soli, to Układ Słoneczny miałby średnicę stadionu.

  Na dziś liczbę wszystkich księżyców w Układzie Słonecznym określa się na 166. Tylko Merkury i Wenus nie mają żadnych księżyców, a rekordzista – Jowisz ma ich aż 63. Co ciekawe, największy z księżyców Jowisza – Ganimedes - jest większy od planety Merkury.


  Słońce i planety Układu Słonecznego (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) w tej samej skali