Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu


Start
Wprowadzenie

Doświadczenie Witelona

Rynna Galileusza

Doświadczenia z elektrostatyki

Doświadczenia Volty i Galvaniego
Pryzmat wodny Goethego
Wahadło Foucault’a Strona UMK  Strona Wydziału  Strona Instytutu  PDF  Uniwersytet A-Z    Poczta
Jak eksperymentowano dawniej?Wprowadzenie

Pracownia Dydaktyki Fizyki posiada unikalną w Europie kolekcję replik oryginalnych historycznych przyrządów fizycznych*. W kwietniu 2006 w ramach VI Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu zaprezentowaliśmy niektóre z nich, a mianowicie eksperymenty z: przyrządem Witelona, rynną Galileusza, z kulą siarkową Otto von Guericke'go, maszyną elektrostatyczna Martina von Maruna, elektroskopem Volty, butelkami lejdejskimi, elektroforem Lichtenberga, stosem ogniw Volty, „wieńcem kubków” Rittera, pryzmatem wodnym Goethego oraz wahadłem Foucault'a. Pokazy te miały formę przedstawienia teatralnego, w którym uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zagrali role historycznych naukowców – odkrywców i konstruktorów z poprzednich epok. Przedstawienie spotkało się z zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem publiczności (zarówno młodzieży, jak i dorosłych).
Niniejszy skrypt jest zbiorem napisanych przez nas scenariuszy festiwalowych przedstawień dotyczących ww. eksperymentów historycznych.
* Kolekcja ta powstała w ramach projektu PHARE/TEMPUS JEP-12267 pt: "Modernizacja dwu-kierunkowego kształcenia nauczycieli", którego byliśmy kontraktorem i koordynatorem, dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Fizyki Uniwersytu w Oldenburgu (Niemcy).