Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu


Start
Wprowadzenie

Doświadczenie Witelona

Rynna Galileusza

Doświadczenia z elektrostatyki

Doświadczenia Volty i Galvaniego
Pryzmat wodny Goethego
Wahadło Foucault’a Strona UMK  Strona Wydziału  Strona Instytutu  PDF  Uniwersytet A-Z    Poczta
Jak eksperymentowano dawniej?Od Witelona ...

do Foucault'a


Redakcja: J. Turło
Tekst: J. Turło, K. Służewski, E. Dąbkowska, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka
Zdjęcia: K. Służewski, A. Karbowski
Filmy: K. Służewski
Rysunki: K. Służewski
Opracowanie komputerowe: K. Służewski