ZADANIA Z FIZYKI DLA GIMNAZJALISTÓW

Demonstracja łuku elektrycznego

 

Cel:                      Uzyskanie łuku elektrycznego.

 

Materiały:           zasilacz (w doświadczeniu używany 24V)

ołówek

kombinerki

 

Rysunek 1 Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia demonstracja łuku elektrycznego.

Czynności:

 

• Do doświadczenia potrzebujemy grafitu z ołówka. Przytrzymując ołówek kombinerkami podpalamy go i czekamy aż przestanie 

  płonąć. Moczymy go w wodzie i „obieramy”, tak aby wyciągnąć grafit.

 

• Grafit łamiemy na dwie części i zaczepiamy do końcówek zasilacza. Możemy 

  naostrzyć końce grafitu dla lepszego efektu.

 

Rysunek 2 Połączenie grafitu z końcami przewodów z zasilacza w doświadczeniu demonstracja łuku elektrycznego.

• Włączamy zasilacz do prądu i przysuwając do siebie końce grafitów obserwujemy efekt.

 

Wynik:

        

Pomiędzy końcami grafitu powstaje łuk elektryczny.

 

Rysunek 3 Łuk elektryczny powstały przy zbliżeniu do siebie grafitu.

Dlaczego?  

  

W zwykłych warunkach powietrze jest dielektrykiem, czyli substancją, która nie posiada swobodnych ładunków elektrycznych. Aby powstał łuk elektryczny musimy zjonizować powietrze znajdujące się pomiędzy grafitami. Włączenie prądu powoduje powstanie pola elektrycznego, które przyspiesza nieliczne jony i elektrony znajdujące się w powietrzu. Atomy zderzają się ze sobą i podczas tych zderzeń wytrącają się elektrony swobodne. To one powodują jonizację gazu. Gdy mamy zjonizowany gaz,  możliwe jest powstanie łuku elektrycznego.

 

Powrót   Następne


Fizyka dla każdego

KS16