Fizyka dla każdego  Strona Wydziału Strona UMK Uniwersytet A-Z
  Dlaczego „nauczycielska” na UMK?

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK wypracował unikalne na skalę krajową metody dydaktyczne, jak wystawy interaktywne, środki multimedialne, laboratoria „hands-on” komputerowo sterowane doświadcznia fizyczne ZDF jest koordynatorem lub uczestnikiem wielu projektów europejskich, w panelach „Science-and-Society”, „Leonardo da Vinci”, „Socrates- Comenius”, Projekty Wyszehradzkie.

Studia na UMK to również szkoła samodzielnego organizowania różnorodnych inicjatyw dydaktycznych i popularyzatorskich.
Dlaczego fizyka?
 
Fizyka daje wszechstronne przygotowanie w zakresie narzędzi matematycznych i narzędzi doświadczalnych dla nauk przyrodniczych. Nowoczesne metody diagnostyki medycznej, przesyłu informacji, biologii molekularnej, poszukiwań geologicznych korzystają z zaawansowanych technologii stworzonych przez fizyków.

Fizyka „nauczycielska” realizuje ten sam program studiów co inne specjalności, a dodatkowo przedmioty pedagogiczne, dające uprawnienia do nauczania w szkołach gimnazjalnych (po licencjacie) i licealnych (po magisterce).
Dlaczego na UMK?

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej umożliwia w łatwy sposób rozszerzenie zainteresowań (i uprawnień pedagogicznych) na informatykę, astronomię, matematykę.

Program nauczania na II etapie studiów, w szczególności metodologie nauczania nauk przyrodniczych (powstałe przy współpracy ze środowiskiem aktywnych nauczycieli) oraz bliskie kontakty z innymi Wydziałami (w tym Chemii, z którym prowadzone są wspólne studia na kierunku Materiały Współczesnych Technologii, Matematyki i Informatyki, z którym łączą nas inicjatywy naukowe i edukacyjne i Pedagogiki) umożliwia rozszerzenie kompetencji na inne nauki matematyczno – przyrodnicze.

W ten sposób, absolwent „fizyki” jest również dobrze przygotowanym nauczycielem „przyrody”.

Dlaczego w Instytucie Fizyki UMK?

Instytut Fizyki UMK jest wiodącym ośrodkiem krajowym w zakresie fizyki – atomowej, molekularnej i optycznej, o takich zastosowaniach jak badania zanieczyszczeń atmosferycznych, fizjologia oka, renowacja dzieł sztuki.      

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK dysponuje również unikalnymi na skalę krajową laboratoriami dydaktycznymi, w których pomiar odbywa się z wykorzystaniem najnowszych metod komputerowych i czujników automatycznych 


Opiekun Strony: Krzysztof Służewski