Podstawowe informacje

FP7 SiS-2007-2.2.1.2- Teaching Methods 

Temat Projektu: Elementy Historii i Filozofii w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych  (HIPST)    

Okres realizacji: 1 luty 2008 – 31 styczeń 2010 

Typ grantu: Coordination and suport actions  

Cele ogólne projektu:

  1. Włączyć więcej elementów historii i filozofii nauki do  nauczania przedmiotów przyrodniczych  w celu osiągnięcia „Scientific literacy” społeczeństw.
  2. Udoskonalić strategie opracowywania i wykorzystywania właściwych materiałów oraz stosowania odpowiednich metod w praktyce edukacyjnej.
  3. Wzmocnić współpracę i zorganizować trwałe struktury, w których nad podniesieniem edukacji przyrodniczej pracować wspólnie będzie sieć szkół, muzeów oraz uczelni wyższych.

 

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym