Wańka - wstańka Wańka - wstańka

Nie łatwo wyprowadzić tę zabawkę z równowagi. Każde wychylenie z położenia równowagi powoduje jej powrót do pozycji wyjściowej.

Trwałość równowagi spowodowana jest nierównomiernym rozkładem masy. Podstawa zabawki ma okrągły kształt, a środek masy Wańki-wstańki leży blisko jej podstawy. Czasami cała podstawa to półokrągły żelazny ciężarek.

JW Player goes here


Aby Wańka-wstańka mogła sama wstawać z każdego położenia głowa lalki w porównaniu z resztą ciała musi być odpowiednio lekka.

więcej