Inne światy


Odkryto już ponad 500 planet poza Układem Słonecznym1): większość z nich to gazowe obrzymy w rodzaju Jowisza.

Ile planet jest zamieszkałych przez istoty inteligentne?

Jedna z planet ma następujące cechy:

  1. krąży wokół gwiazdy "z makulatury", tj. takiej, która pochodzi z drugiej generacji - powstała z zapadnięcia się grawitacyjnego resztek poprzedniej gwiazdy, która zakończyła swe życie wybuchem
  2. gwiazda jest położona na skraju galaktyki, gdzie jest dosyć ciężkich pierwiastków, ale nie ma silnych źródeł promienionia gamma ani zbyt wielu czarnych dziur
  3. wokół planety krąży satelita o zbliżonej do niej masie (1/6), który stabilizuje jej orbitę
  4. atmosfera planety zawiera właściwie wyważone proporcje H2O i CO2, dzięki którym występuje naturalny efekt cieplarniany (33 K) i woda pozostaje cieczą (nie gazem lub lodem) - temperatura średnia +15°C
  5. planeta przechodziła kilka cykli globalnych zlodowaceń, które przyspieszyły i zróżnicowały ewolucję biologiczną

Wiesz co to za planeta?

Jak nie, wyjrzyj za okno!

1) Pierwsza z nich odkryta przez Aleksandra Wolszczana


© GK