Hadrony

Kwarki tworzą układy po trzy (=bariony) lub po dwa (=mezony)
Jedyną cząstką trwałą spośród barionów jest proton składający się z dwóch najlżejszych kwarków (u) i jednego nieco cięższego (d).

Mezony są wszystkie nietrwałe. Najlżejsze z nich, piony są nośnikami oddziaływania silnego między składnikami jądra (protonami i neutronami).

W tabeli poniżej pokazano kilka hadronów, począwszy od zawierających tylko pierwszą rodzinę kwarków (u i d), przez zawierające cięższe kwarki (s, c), czy wreszcie najcięższe (b i t). Podane zostały tylko te "cząstki", które różnią się składem kwarkowym, tzn. nie podano �cząstek�, takich jak hyperon L, którego �skład kwarkowy� jest identyczny jak protonu, a różni się jedynie masą, zob. "Proton i spółka".

Energia jest podana w jednostkach MeV/c2.


Bariony Mezony

uud     p  (proton)
938,271998+/-0,000038
(uu + dd)/sqrt(2)     p0 (neutralny pion)
134,9766+/-0,0006
udd     n  (neutron)
939,565330+/-0,000038
ud     p+ (dodatni pion)
139,57018+/-0,00035
 promień ladunku r=0,672x10-15 m
uud     p (antyproton)
938
du     p- (ujemny pion)
139,57018+/-0,00035
 promień ladunku r=0,672x10-15 m
......

+ Strange quarks

uds     L(lambda)
1115,683+/-0,006
ds     K0 (neutralny kaon)
497,672+/-0,031
uds     S0 (sigma zero)
1192.642+/-0,024
ds     K0 (neutralny antykaon)
497,672+/-0,031
uus     S+ (sigma plus)
1189,37+/-0,07
us     K+ (dodatni kaon)
493,677+/-0,013
dds     S- (sigma minus)
1197,449+/-0,030
su     K- (ujemny kaon)
493,677+/-0,013
                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
uss     X0 (ksi zero)
1314.83+/-0,20

dss     X- (ksi minus)
1321,31+/-0,13

                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sss     W-
1672,45+/-0,29 
+ Charm quarks

ddc     Sc0 (sigma-c)
2452,6+/-0,6
cc     J/Y(charmionium 1974 r.) zwany tez hc
3096,87+/-0,04
udc     Sc+ (sigma-c)
2451,3+/-0,7
cu    D0
1864,5+/-0,5
uuc     Sc++ (sigma-c)
2452,6+/-0,6
cd     D+
1869,3+/-0,5
...... cd     D-
1869,3+/-0,5

......

+ Bottom quarks

udb      Lb0
5624+/-9
bb     Y (ypsylon  1977 r.)
9460,30+/-0,26
usb     Xb0
Energia ?
czas życia 1,39 ps
ub     B+
5279,0+/-0,5
czas życia 1,674 ps
...... .......

                                                                                                                                        cdn...
       
© GK