Proton i spółka


Proton (a) oraz cz±stka D+ zbudowane s± tak samo - z dwóch kwarków górnych i jednego dolnego. Różni± się jedynie spinem co powoduje, że cz±stka D+ jest o 30% cięższa od protonu.

a b


Proton (uud)

Izospin=1/2
Masa m=938.27231 ±0.00028 MeV (=1836 mas elektronu* )
Moment elektryczny D= (-3,7±6,3) ·10-23 ecm
Moment magnetyczny m= 2,792847386±0,000000066 mB
Czas życia t1,6 1025 lat (wiek Wszech¶wiata »14,5·109 lat)

Neutron (udd)

Izospin=1/2
Masa m=939.56563 ±0.00028 MeV (nieco więcej niż proton)
Moment elektryczny D< 12 10-26 ecm
Moment magnetyczny m= -1,91304275±0,000000456 mB
Ładunek elektryczny q=(-0,4±1,1) 10-21 e (czytaj: zero!)
Czas życia t=888,65 ± 3,5 s (= kwadrans akademicki !)

Barion D+(uud)

Izospin=3/2
Masa m=1230-1234 MeV (tak mniej więcej)

*1831 - wybuch Powstania Listopadowego© GK