GK: - Lew, paczka falowa opisująca elektron rozmywa się w czasie. Czy wynika to ze szczególnego kształtu paczki, w formie funkcji Gaussa?

LP: - Nie! Jakakolwiek paczka falowa rozmywa się w taki sam sposób – jest to przecież złożenie fal o różnych prędkościach [fazowych]. Tylko fala płaska nie rozmywa się [ale i nie opisuje cząstki zlokalizowanej, a raczej strumień cząstek].  

GK: Czyli mechanika kwantowa nie opisuje elektronu jako tworu stabilnego?

LP: Błąd! Elektron jako taki jest punktowy. Funkcja falowa opisuje prawdopodobieństwo znalezienia [zmierzenia] elektronu w określonym miejscu.

GK: Jasne! Nieokreśloność położenia [elektronu] musi rosnąć z czasem. [A elektron jaki punktowy był taki jest]

[dodane, GK]


Czyli: określenie, że “funkcja falowa opisuje elektron” jest nie tylko skrótem myślowym,
ale i zasadniczym błędem.

Funkcja falowa opisuje “prawdopodobieństwo określonego wyniku pomiaru”.

I podkreśla to tak wielki teoretyk, jak prof. Lew Pitajewski.
© GK