Laboratorium Fizyki i: sprawozdania studenckie

Na tej stronie przedstawiamy wybrane relacji studentów z odbyrych zajęć (r/a 2022/2023)

Ćwiczenie II: badanie ruchu przyspieszonego za pomocą szyny i wózków systemu kompeterowego Pasco (pomiar czasu za pomocą telefonu komórkowego)

1. "Miki" pisze: 

Na tych zajęciach dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje rozkładów - Gaussa (normalny), Poissona (zdarzeń rzadkich) i statystyki t-Studenta, oraz spróbowaliśmy wykorzystać je razem z miarami statystycznymy (moda, mediana, średnia) dla opisu rzeczywistych danych statystycznych (wyniki matury - bimodalny rozkład.....). Nie okazalo to się zadaniem ani prostym ani oczywistym.

Ważnym rozróżniem jest standardowe odchylenie pojeczynych danych dla próbki i standardowe odchylenie średniej (dla populacji).

Średnia szybkość reakcji człowieka - 0,2 s. W naszym doświadczeniu spowodowało to różnicę w pomiarach czasu między operatorem (Michał), który wiedział, gdy będzie startował stoper, a tymi, którzy nie wiedzili: dla uzyskania jednolitości pomiaru usunięte zostały wyniki pomiarowe Michała. W drugim przebiegu pomiarowym reszta grupy reagowała zdecydowanie szybciej, nie było więc znacznych różnic między pomiarami Michała a innych kolegów. 

Dla wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego potrzebna była znajomość kąta pochylenia równi. Oszacowaliśmy ją w przybliżeniu małych kątów (miary radialnej). Ale książka, którą wykorzystaliśmy jak wsparcie, miała różną grubość w różnych miejscach - w tym momencie dowiedziałem się, że niepewność nie koniecznie musi być symetryczna.

Dwa opisanych wyżej czynniki - to tylko mała część tego, co moglibyśmy uwzględnić przy wykonaniu doświadczena z pomiaru ziemskiego przyśpieszenia.

Z innych ciekawych rzeczy:


- tłumaczenie słów sinus i tangens (z gr. zatoka i styczna)
- własność stopu Ni+Ti (metalu z pamięcią kształtu) - zwraca początkową formę po niewielkim nagrzewaniu
- Karby na bokach monet wymyślił Newton dla tego, żeby łatwo rozróżniać falszywe monety. 

Szanowny Studencie/ Szanowna Studentko: ocena bdb, komplementy za zdolności obserwacji i relacjonowania tych obserwacji. GK

2. "GG" pisze:

Szanowny Panie Profesorze, mnie z tamtych zajęć zapadło w pamięć przede wszystkim to, że „tangente” to po włosku „łapówka” oraz to, że przy dużej ilości pomiarów nie ma większego znaczenia, czy weźmiemy wariancje dla populcji czy dla próby.

Szanowny Studencie/ Szanowna Studentko: musimy pamiętać, że podawane wam wzory są modelami, przy całej ilości wstępnych założeń. Jak widzieliśmy na pierwszych zajęciach, rozkład normalny to np. rozkład pozycji kulek w doświadczeniu w Centrum Nauki "Hewelianum" w Gdańsku (i La Villette w Paryżu). Rozkłady rzeczywiste, choćby wyników matury z języka polskiego w 2022 roku (na populacji 270 tys. uczniów) nie muszą respektować tych założeń.

Istotne jest nie tyle rozgranicznie między próbką a populacją co świadomość, czy zastosowany program analizy danych dzieli sumę odchyleń standardowych przez N czy przez N(N-1).

Warto to sprawdzić "ręcznie", np. na danych "10, 10, 10, 8, 8, 12, 12, 7, 13, 6, 14"

Istotna różnica to rozgraniczenie między rozkladem Poissona i rozkładem Gaussa. Fizyka uczy (również inne materie, jak medycyna, ekonomia, polityka), że bazą wyniku jest proces (czyli zjawisko - ruch harmoniczny, przyspieszony, chaotyczny itd.). Piękno czytania danych statystycznych to umiejętność dedukcji o zjawiskach "behind" .

Według wytycznych Organizacji ds Rozwoju Ekonomicznego i Współpracy (OECD), w systemie oceny jakości studiów wyższych (AHELO), pierwszą z 4 oczekiwanych kompetencji jest "critical thinking" . Pozostałe to: 2) analitical reasoning, 3) capacity of synthesis i 4) written communication.

Z poważaniem 

GK

3. "Natan" pisze

Sprawozdanie

"Co się Państwo dowiedzieli na dzisiejszych zajęciach?"

Na zajęciach (23.03) dowiedziałem się jak ważne jest sprawdzanie podawanych nam informacji. Każdy człowiek może się mylić, a naszym zadaniem jest uczyć się, tym samym kluczowe jest weryfikowanie poznawanych informacji, na przykład poprzez sprawdzanie
danych w sprawdzonych [tj. w różnych językach, przypisek GK] stronach internetowych.

Poza tym, istotne jest jak najbardziej, aby mieć szerokie perspektywy i wzgląd na wiedzę i naukę. Świetnym przykładem było przywołanie poznawanych na zajęciach pojęć [alternatywnie] w języku włoskim, [francuskim lub ukraińskim].

Zdobywanie informacji w ten sposób poszerza nasze horyzonty i umożliwia ich ciekawsze pojmowanie.

Szanowny Studencie/ Szanowna Studentko! Ciekawe obserwacje, powiedziałbym natury ogólno-humanistycznej. Ocena bdb. GK