Luigi Galvani

(1602 - 1686)

Włoski lekarz, fizyk i fizjolog. Od 1763 roku był profesorem Uniwersytetu w Bolonii. Był prekursorem badań elektrofizjologicznych. W 1786 roku dokonał słynnego odkrycia, że przy jednoczesnym dotknięciu mięśnia wypreparowanej kończyny żaby dwoma różnymi metalami - połączonymi ze sobą jednym końcem - mięsień kurczy się. Natomiast w 1794 roku doświadczeniem polegającym na wywołaniu skurczu mięśnia udowego żaby przez nałożenie nań przeciętnego nerwu kulszowego

Ostatecznie udowodnił istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych.

Galvani zajmował się także chirurgią i położnictwem.

Rys. 1. Notatka Galvaniego z 1782 roku jak należy preparować żaby do doświadczeń nad elektrycznością zwierzęcą. Galvani badał skurcze mięśni nóg po podłączeniu nerwu kulszowego do maszyny elektrostatycznej, "elektryczności atmosferycznej" - jak Franklin i wreszcie, przypadkowo, zaobserwował skurcze przy dotykaniu dwoma różnymi metalami (haczyk z miedzi i żelazna siatka).

Rys. 2. Opis "trzeciego", decydującego doświadczenia z pracy Galvaniego "Notę o elektryczności zwierzęcej" - nerw kulszowy świeżo spreparowanej żaby dotyka bezpośrednio mięśnia, zamykając obwód "płynu elektrycznego" i powodując skurcz.

Matrix, czyli ludzka bateria (z toruńskiego doœwiadczalnika)