XV Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym"

Już za miesiąc XV (jubileuszowe) Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym"

Spotykamy się w formie hybrydowej w czwartek, 8 grudnia, o godz. 16:30 na wykładzie dr Leonarda Ricciego z Uniwersytetu w Trydencie, nt. "Dante Alighieri i matematyka". Po przerwie kawowej, o godz. 17:30 wykład dr hab. Doroty Siemienieckiej, prof. UMK, z Wydziału Pedagogiki UMK, nt. "Rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona w edukacji".

W piątek, godz. 9:00 wykład "noblowski" prof. Pawła Horodeckiego z Politechniki Gdańskiej.  

Wśród potwierdzonych wykładowców, w piątek 9 grudnia prof. Mariusz Gagoś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz mgr Tadeusz Bury z Ośrodka Doradców Metodycznych w Gdyni, który przeprowadzi warsztaty pt. "Inteligentny dom" w sobotę, 10 grudnia.

Szczegółowy program i strona Seminarium.

Zapraszamy!

dr Andrzej Karbowski

prof. Grzegorz Karwasz