Wykłady FCHgo w Mikołajkach Pomorskich oraz Prabutach / FCHgo lectures in Mikołajki Pomorskie and Prabuty

W dniach 12 oraz 16 listopada 2020 roku dr hab. Kamil Fedus przeprowadził lekcje on-line dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich w ramach realizacji projektu FCHgo – Discover the energy of hydrogen. Lekcje poruszały zagadnienie energii, wodoru oraz ogniw paliwowych. 

Dziękujemy nauczycielom oraz dyrekcji obydwu szkół za pomoc w realizacji zajęć. 

 

On November 12 and 16, 2020, Dr. Kamil Fedus delivered the on-line lectures to students of Elementary School No. 2 in Prabuty and Elementary School in Mikołajki Pomorskie as part of the FCHgo project - Discover the energy of hydrogen. The lessons were devoted to issues of energy, hydrogen and fuel cells.

We are in debt to teachers and headmasters from both schools for their help in carrying out the described activities.