FCHGo! - Wykłady w SP nr 13, ZS nr 29 w Bydgoszczy

W ramach zajęć projektowych w szkołach 7 listopada 2019 dr Krzysztof Rochowicz odwiedził trzy bydgoskie szkoły. W Szkole Podstawowej nr 13 w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 7a i 7b, wykazując duże zainteresowanie, szczególnie reakcją otrzymywania wodoru i jego własnościami oraz ogniwem z ziemniakami. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycielki, p. Joanny Estkowskiej, szkolna pracownia dysponuje własnymi zestawami pomocy dydaktycznych do tematu energii odnawialnych. Uczniowie pracują w klasach integracyjnych, na zajęciach projektowych byli m.in. uczniowie ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, również wykazując dociekliwość i duże zainteresowanie tematem. 

 

 

Fot. J. Estkowska